Cô gái nói sao cái gì cũng quy ra dit nhau thế

Cô gái nói sao cái gì cũng quy ra dit nhau thế

Và rồi họ dit nhau rất nhiều? Thôi tưởng tượng đi hỡi các tâm hồn trong sáng đang bị vấy bẩn.

Xem thêm: