Cô bé áo hồng người nước ngoài nằm thất thần buồn bã giữa nền nhà

Cô bé áo hồng người nước ngoài nằm thất thần buồn bã giữa nền nhà

Cô bé áo hồng người nước ngoài nằm thất thần buồn bã giữa nền nhà

Nỗi buồn này không bao giờ là đủ.