Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ ổn - Cô gái làm hình trái tim

Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ ổn - Cô gái làm hình trái tim

Cảm giác ấy nào có ai thấu hiểu được đâu?