Hạt dẻ cười có chút không vui

Hạt dẻ cười có chút không vui

Thế nên hạt dẻ không hé vỏ của mình ra nữa.

Xem thêm: