Cô giáo tôi mỗi lần giải xong một bài tập khó: cô ra cô ra!

Cô giáo tôi mỗi lần giải xong một bài tập khó: cô ra cô ra!

Khoan đã hình như có gì đó không ổn ở hình ảnh này.

Xem thêm: