Còn trẻ thì cứ yêu nhau cho thoải mái đi, dù trước hay sau cũng chia tay

Còn trẻ thì cứ yêu nhau cho thoải mái đi, dù trước hay sau cũng chia tay

Còn trẻ thì cứ yêu nhau cho thoải mái đi, dù trước hay sau cũng chia tay

Đúng rồi, chắc gì bạn đã kết hôn với người ta đâu?

Meme liên quan: