Dảao là gì? Lmủh là gì? Lmủảk là gì?

Dảao là gì? Lmủh là gì? Lmủảk là gì?

Dảao là gì? Lmủh là gì? Lmủảk là gì?

Tổng hợp tất cả những thứ ngôn ngữ mà giới trẻ hiện nay đang dùng thông qua sơ đồ dễ hiểu này.

Meme liên quan: