Đánh bạn nói chồng, lại thêm chồng, chồng mày xếp kín cả cái sân vận động rồi

Đánh bạn nói chồng, lại thêm chồng, chồng mày xếp kín cả cái sân vận động rồi

Cho mấy đứa con gái suốt ngày nhận trai đẹp là chồng.

Xem thêm: