Đội quân báo đen cầm phóng lợn

Đội quân báo đen cầm phóng lợn

Phen này gặp đội quân này thì Thanos cũng phải bay màu.

Xem thêm: