Đứng lại, bố gáy cho mà xem này alo alo

Đứng lại, bố gáy cho mà xem này alo alo

Đứng lại, bố gáy cho mà xem này alo alo

Bảo người ta gáy lên xong đến lúc người ta gáy thật lại bỏ chạy.