Duy Mạnh hát xin hãy tránh xa các kèo trên

Duy Mạnh hát xin hãy tránh xa các kèo trên

Duy Mạnh hát xin hãy tránh xa các kèo trên

Tầm này thì cứ kèo dưới mà phang thôi anh em ạ.

Meme liên quan: