Ếch nói cút, phía sau là chúa và phật

Ếch nói cút, phía sau là chúa và phật

Một câu chửi mang tính thần thánh rất cao.

Xem thêm: