Em bé sơ sinh đưa bàn tay niệm phật

Em bé sơ sinh đưa bàn tay niệm phật

Khi vừa đẻ ra đã có tương lai trở thành trụ trì Thiếu Lâm Tự.