Em bé sơ sinh đưa bàn tay niệm phật

Em bé sơ sinh đưa bàn tay niệm phật

Em bé sơ sinh đưa bàn tay niệm phật

Khi vừa đẻ ra đã có tương lai trở thành trụ trì Thiếu Lâm Tự.