Em khó tính vì em dốt toán

Em khó tính vì em dốt toán

- Anh biết vì sao em khó tính rồi @@ - Vì sao??? - Vì em dốt toán.

Xem thêm: