Eo ơi thương quá nhưng đâu có liên quan gì đến tao đâu

Eo ơi thương quá nhưng đâu có liên quan gì đến tao đâu

Eo ơi thương quá nhưng đâu có liên quan gì đến tao đâu

Đây là bạn khi thấy đầy rẫy drama trên newsfeed facebook.

Meme liên quan: