Google - cái này để làm cảnh hả bạn?

Google - cái này để làm cảnh hả bạn?

Trước khi hỏi sao không thử google trước đi?