Hahaha thật là hài hước, meme này buồn cười quá đi mất

Hahaha thật là hài hước, meme này buồn cười quá đi mất

Đúng là thánh trôn, hề chúa, thần cười, tổ nghiệp nghề hài. Tôi cười đến nước bọt văng đầy màn hình...

Xem thêm: