Hình ảnh rất nhiều giấy khen trống chờ đi in

Hình ảnh rất nhiều giấy khen trống chờ đi in

Hình ảnh rất nhiều giấy khen trống chờ đi in

Cuối năm rồi ai muốn in giấy khen về phát cho bố mẹ thì nhắn tin cho admin nhé.