Hồng Kim Bảo đưa hai tay bóp một thứ vô hình

Hồng Kim Bảo đưa hai tay bóp một thứ vô hình

Hồng Kim Bảo đưa hai tay bóp một thứ vô hình

Comment ảnh này mỗi khi thấy gái đẹp khoe hình trên facebook.