Bổn cung đến muộn rồi, náo nhiệt quá

Bổn cung đến muộn rồi, náo nhiệt quá

Bổn cung đến muộn rồi, náo nhiệt quá

Khi bạn đến hít drama nhưng mà lại đến muộn thế mới cay.

Meme liên quan: