Kèo thơm thì "tôi", "em". Kèo khắm thì "thằng bạn", "ông anh họ", "đồng nghiệp"

Kèo thơm thì "tôi", "em". Kèo khắm thì "thằng bạn", "ông anh họ", "đồng nghiệp"

Khi ai đó kể 1 câu chuyện nếu có kèo thơm thì tự nhận là của "tôi", "em", còn nếu kèo khắm thì đổ cho câu chuyện của "ông anh họ", "thằng bạn thân", "đồng nghiệp"...

Xem thêm: