Khá Bảnh chống tay vào tường mặt đầy dấu hỏi

Khá Bảnh chống tay vào tường mặt đầy dấu hỏi

Ảo thật chứ, ditme cái bọn này ảo thật chứ - Khá Bảnh.

Xem thêm: