Khá Bảnh chống tay vào tường mặt đầy dấu hỏi

Khá Bảnh chống tay vào tường mặt đầy dấu hỏi

Khá Bảnh chống tay vào tường mặt đầy dấu hỏi

Ảo thật chứ, ditme cái bọn này ảo thật chứ - Khá Bảnh.

Xem thêm: