Lá bài ma thuật Vua lì đòn

Lá bài ma thuật Vua lì đòn

Lá bài ma thuật Vua lì đòn

Lá bài sẽ gọi ra Vua lì đòn giúp bạn đỡ những đòn tấn công của đối phương, sau 3 lần tấn công Vua lì đòn sẽ biến mất.

Meme liên quan: