Lấy ảnh tôi ra chế tôi đấm cho mấy nhát - Nguyễn Hữu Đa

Lấy ảnh tôi ra chế tôi đấm cho mấy nhát - Nguyễn Hữu Đa

Lấy ảnh tôi ra chế tôi đấm cho mấy nhát - Nguyễn Hữu Đa

Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tụi nó còn lấy ảnh tôi ra chế, gặp tôi tôi đấm cho mấy nhát.

Meme liên quan: