Ông Nguyễn Hữu Đa phát biểu trên truyền hình VTV1

Ông Nguyễn Hữu Đa phát biểu trên truyền hình VTV1

Ông Nguyễn Hữu Đa phát biểu trên truyền hình VTV1

Nguyễn Hữu Đa - Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố số 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Meme liên quan: