Lingardinho cầm quả bóng vàng đưa tay lên trời

Lingardinho cầm quả bóng vàng đưa tay lên trời

Lingardinho cầm quả bóng vàng đưa tay lên trời

Thời của anh đã đến thì không ai có thể cản được.

Meme liên quan: