Link sao? Có giỏi thì tự lấy đi, ta để tất cả trên google đó

Link sao? Có giỏi thì tự lấy đi, ta để tất cả trên google đó

Lớn rồi cho cái mã cũng không biết lên google mà tìm link nữa.

Xem thêm: