Lộc Fuho nói tui ớn cái em này thiệc chớ

Lộc Fuho nói tui ớn cái em này thiệc chớ

Lộc Fuho nói tui ớn cái em này thiệc chớ

Sử dụng khi thấy ai đó thật chán đối với bạn.

Meme liên quan: