Lớn lên nhất định mình sẽ bay lên bầu trời thật cao

Lớn lên nhất định mình sẽ bay lên bầu trời thật cao

Lớn lên nhất định mình sẽ bay lên bầu trời thật cao

Ôi bạn ơi chỉ có chơi đồ mới đem lại cảm giác này.

Meme liên quan: