Mẹ nhắn tin nói cuộc đời mẹ sợ nhất là con nghiện

Mẹ nhắn tin nói cuộc đời mẹ sợ nhất là con nghiện

Mẹ nhắn tin nói cuộc đời mẹ sợ nhất là con nghiện

Nhưng mẹ ơi con xin lỗi đã phụ lòng mẹ mất rồi.