Mẹ ơi con muốn cưới anh này

Mẹ ơi con muốn cưới anh này

Mẹ ơi con muốn cưới anh này

Meme dành cho mấy bạn nữ cuồng trai đẹp.