Mẹ và chị đánh con đến đỏ người hằn vết tay

Mẹ và chị đánh con đến đỏ người hằn vết tay

Mẹ và chị đánh con đến đỏ người hằn vết tay

Một cái đánh nhẹ nhàng đưa em vào nỗi đau thấu trời xanh.

Meme liên quan: