Mèo bị chỉ vào mặt tao điếc rồi, mày muốn nói gì thì nói

Mèo bị chỉ vào mặt tao điếc rồi, mày muốn nói gì thì nói

Giờ tao cũng không còn thiết tha gì nữa rồi.

Xem thêm: