Mèo cầm bông hoa não tặng bạn

Mèo cầm bông hoa não tặng bạn

Mèo cầm bông hoa não tặng bạn

Bông hoa này hợp với người không có não như bạn thật đấy.

Meme liên quan: