Mèo dỗ dành em không béo chỉ bồng bềnh thôi

Mèo dỗ dành em không béo chỉ bồng bềnh thôi

Đừng nghe chúng nó, em không béo, em chỉ bồng bềnh thôi.

Xem thêm: