Mèo giơ búa đe dọa: mày nói tiếng nữa

Mèo giơ búa đe dọa: mày nói tiếng nữa

Mèo giơ búa đe dọa: mày nói tiếng nữa

Nói tiếng nữa là cái búa và cái mặt mày nhập làm một cho xem.

Meme liên quan: