Mèo ngồi giống người: Tao tức mà tao ngồi luôn á

Mèo ngồi giống người: Tao tức mà tao ngồi luôn á

Bình thường tao nằm mà nay tao quên cách nằm luôn á, tao tức á.

Xem thêm: