Mèo nói bởi vì tao thượng đẳng, dit cụ chúng mày

Mèo nói bởi vì tao thượng đẳng, dit cụ chúng mày

Mèo nói bởi vì tao thượng đẳng, dit cụ chúng mày

Ê đừng tưởng mày là mèo thì mày muốn nói gì thì nói nha mày.

Meme liên quan: