Mèo nói bởi vì tao thượng đẳng, dit cụ chúng mày

Mèo nói bởi vì tao thượng đẳng, dit cụ chúng mày

Ê đừng tưởng mày là mèo thì mày muốn nói gì thì nói nha mày.

Xem thêm: