Mình đã cố không cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm

Mình đã cố không cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm

Mình đã cố không cười rồi, nhưng mà nó lạ lắm

Comment meme này vào các status buồn bã của đám bạn thân.

Meme liên quan: