Nam thanh niên dụi mắt rồi trố mắt ngạc nhiên

Nam thanh niên dụi mắt rồi trố mắt ngạc nhiên

Nam thanh niên dụi mắt rồi trố mắt ngạc nhiên

Không tin vào những chuyện gì diễn ra trước mắt.

Xem thêm: