Nghe ngứa cả đít - gãi đít sột soạt

Nghe ngứa cả đít - gãi đít sột soạt

Có gì đỡ ngứa hơn thì nói đi