Người bị cháy nói đừng... đi... ra... ngoài... đường...

Người bị cháy nói đừng... đi... ra... ngoài... đường...

Người bị cháy nói đừng... đi... ra... ngoài... đường...

Ra đường vào cái mùa nóng nực như thế này không khác gì như bị thiêu đốt.