Người đàn ông áo xanh đưa bàn tay chuẩn bị tát thật mạnh

Người đàn ông áo xanh đưa bàn tay chuẩn bị tát thật mạnh

Cái tát trời giáng này sẽ làm bạn tỉnh táo lại.