Chaien meme: Ông có đang ngáo đá ko đấy?

Chaien meme: Ông có đang ngáo đá ko đấy?

Phải ngáo lắm mới phát biểu được thế chứ.

Xem thêm: