Người mặt thỏ cào cấu và lấy ngón tay chọc bạn

Người mặt thỏ cào cấu và lấy ngón tay chọc bạn

Khi đánh đấm chán chê rồi người ta sẽ chuyển qua đâm chọt.

Xem thêm: