Người phục vụ tab ẩn danh nói: thưa ngài, vẫn như mọi khi ạ?

Người phục vụ tab ẩn danh nói: thưa ngài, vẫn như mọi khi ạ?

Người phục vụ tab ẩn danh nói: thưa ngài, vẫn như mọi khi ạ?

Đàn ông mà mở tab ẩn danh thì bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó.