Nữ nhân viên FBI đưa tay ra hiệu OK

Nữ nhân viên FBI đưa tay ra hiệu OK

Hoặc là bị bỏ qua, hoặc là sắp bị tóm.

Xem thêm: