Ôi Nobita nói cái gì ra cũng toàn là đạo lý

Ôi Nobita nói cái gì ra cũng toàn là đạo lý

Ôi Nobita nói cái gì ra cũng toàn là đạo lý

Những người hay nói lời đạo lý thường hay bị bạn bè bắt nạt.

Meme liên quan: