Ông Đa chửi ĐM chúng mày ĐMCM

Ông Đa chửi  ĐM chúng mày ĐMCM

Poster bom tấn sắp ra mắt.