Phận con trai 12 bến nước, làm hoa cho người ta hái

Phận con trai 12 bến nước, làm hoa cho người ta hái

Phận con trai 12 bến nước, làm hoa cho người ta hái, mọc d.á.i cho người ta chơi! Cứ nghĩ mình là gà, ai ngờ cũng chỉ là thóc!

Xem thêm: